facebook youtube instagram pinterest linkedin

Thưởng thức vị ngọt đậm đà

Bất kể ớt màu gì, Sweet Palermo luôn có độ ngọt cao hơn nhiều so với các loại ớt ngọt khác.

Điều này có nghĩa là loại ớt sừng ngọt độc đáo này chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, do đó vị ngọt đậm đà hơn.

Độ ngọt trung bình của Sweet Palermo:
Sweet Palermo màu đỏ 7.5
Sweet Palermo màu vàng 8.0
Sweet Palermo màu cam 7.7

Các loại ớt khác có độ ngọt trung bình là 6.0

Site by Alsjeblaft!