facebook youtube instagram pinterest linkedin

Loại ớt sừng ngọt có rất ít hạt

Một lợi thế lớn của Sweet Palermo là có rất ít hạt bên trong, tất cả hạt đều tập trung ở phần trên cùng gần cuống ớt. Do đó, sơ chế Sweet Palermo là một công đoạn rất nhanh và dễ dàng, có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng chuyển sang các bước chế biến tiếp theo của món ăn.

Site by Alsjeblaft!