facebook youtube instagram pinterest linkedin

Điều khoản sử dụng trang web SweetPalermo®

Bằng việc truy cập trang web SweetPalermo®, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này của chúng tôi.

 1. Trang web SweetPalermo® được soạn thảo với sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, Rijk Zwaan không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý rằng thông tin được đề cập trên trang web này là đầy đủ, chính xác và phù hợp với mục đích bạn của bạn.
 2. Trang web này có thể chứa các tài liệu tham khảo hoặc hình ảnh của các giống không có sẵn ở một quốc gia nào đó. Các tài liệu tham khảo này không ngụ ý rằng Rijk Zwaan đang có sẵn giống để bán cho tất cả các quốc gia.
 3. Thông tin và hình ảnh trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền của Rijk Zwaan, trừ khi có quy định khác. Không có phần nào trong nội dung của trang web này có thể được sao chép và / hoặc xuất bản mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Rijk Zwaan.
  #Trang web SweetPalermo® không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ nhãn mác, nhãn hiệu hoặc logo nào liên quan đến SweetPalermo® hoặc Rijk Zwaan dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Trang web SweetPalermo® chứa các liên kết và tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba. Rijk Zwaan không giám sát và không thể kiểm soát các trang web của bên thứ ba hoặc các điều khoản sử dụng mà các trang web này có thể có. Do đó, Rijk Zwaan không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc bổn phận pháp lý nào đối với các trang web bên thứ ba này và bất kỳ thông tin nào có nguồn gốc từ các trang web bên thứ ba này.
 5. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Rijk Zwaan không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do sử dụng bất kỳ thông tin được công bố trên trang web Sweet Palermo®, bao gồm cả thiệt hại hoặc thất thoát lợi nhuận, ngoại trừ hành vi sai trái có chủ ý hoặc sơ suất rõ ràng từ phía Rijk Zwaan. Rijk Zwaan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ mọi khả năng không thể truy cập và / hoặc sử dụng trang web Sweet Palermo®.
 6. Rijk Zwaan có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp bất kỳ sửa đổi nào không được bạn chấp nhận, bạn có thể ngừng sử dụng trang web Sweet Palermo®. Bạn không được phép thay đổi trang web SweetPalermo® mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Rijk Zwaan.
  #Những Điều khoản sử dụng này ban đầu được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ bản dịch nào, phiên bản tiếng Anh chiếm ưu thế.
 7. Các Điều khoản sử dụng này và mọi hành động liên quan sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Hà Lan.

Ngày sửa đổi gần nhất: Tháng 12 năm 2017

Site by Alsjeblaft!