facebook youtube instagram pinterest linkedin

Chính sách bảo mật Sweet Palermo (thương hiệu của Rijk Zwaan)

Trong chính sách bảo mật này, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích thương mại và tiếp thị bởi hoặc thay mặt cho Rijk Zwaan Distribution B.V. hoặc bất kỳ công ty nào thuộc liên kết của Rijk Zwaan. Rijk Zwaan sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Rijk Zwaan: Trong trường hợp bạn đồng ý với điều này hoặc trong trường hợp bạn bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Rijk Zwaan, các công ty liên kết và các đối tác kinh doanh trực tiếp của công ty. Chúng tôi cam kết tùy chỉnh thông tin này theo sở thích của bạn.

Xử lý đơn hàng của bạn: Khi bạn đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ từ Rijk Zwaan hoặc các công ty liên kết, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như chi tiết liên hệ của bạn để xử lý đơn hàng.

Trả lời câu hỏi của bạn: Nếu bạn đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết liên lạc của bạn để trả lời câu hỏi của bạn.

Sở thích của bạn: Để cung cấp thông tin có liên quan và tùy chỉnh cho bạn, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đăng ký sở thích của bạn.

Dữ liệu đăng nhập: Đối với một số ứng dụng nhất định của Rijk Zwaan, bạn cần đăng ký và đăng nhập và chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho mục đích đăng nhập và nhận dạng.

Ghi nhận bài đăng của bạn: Trong một số ứng dụng nhất định của Rijk Zwaan, bạn có thể đặt bình luận hiển thị công khai. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như tên hoặc tên người dùng để gắn bài đăng của bạn cho bạn.

Mục đích kỹ thuật và thống kê: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý kỹ thuật và chức năng cho các ứng dụng web của chúng tôi mà bạn đã đăng ký. Với thông tin này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện chất lượng của các ứng dụng web của mình.

Nghĩa vụ pháp lý: Trong trường hợp cần thiết phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm quyền của bên thứ ba (sở hữu trí tuệ) hoặc yêu cầu từ chính quyền, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.

Sự kiện: Để mời bạn tham gia các sự kiện, và trong trường hợp bạn tham gia, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người tham gia khác cho mục đích này.

BÊN THỨ BA TIẾP CẬN DỮ LIỆU CỦA BẠN

Rijk Zwaan và các công ty liên kết sử dụng các bên thứ ba để xử lý các hoạt động như lưu trữ, dịch thuật hoặc các dịch vụ khác. Rijk Zwaan và các công ty liên kết thực hiện các biện pháp tổ chức và thỏa thuận cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích như được đề cập trong chính sách bảo mật này.

Rijk Zwaan và các công ty liên kết hoạt động trên toàn thế giới và chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các công ty trong hệ thống Rijk Zwaan nếu điều này là bắt buộc để cung cấp cho bạn các thông tin và dịch vụ được đề cập ở trên.
Trong trường hợp điều này là bắt buộc theo luật, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan có liên quan.

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng và lưu giữ dữ liệu của bạn cho các mục đích đã đề cập ở trên miễn là điều này là bắt buộc cho các mục đích như được mô tả ở trên.

h2.LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA VÀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trên các ứng dụng web Rijk Zwaan, các liên kết đến trang web của bên thứ ba có thể được đính kèm. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm đối với các trang web bên thứ ba này hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của các trang web này.

BẢO MẬT

Rijk Zwaan đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp chống lại sự mất mát hoặc xử lý bất hợp pháp dữ liệu này. Với mục đích này, Rijk Zwaan sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm máy chủ bảo mật, tường lửa và mã hóa, cũng như bảo mật vật lý các vị trí lưu trữ dữ liệu.

CÂU HỎI

Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc bạn không còn muốn nhận thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của Rijk Zwaan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@rijkzwaan.com. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật tổng quan về dữ liệu cá nhân của bạn hoặc sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Hơn nữa, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại tại cơ quan giám sát; tại Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với Autoriteit Persoonsgegevens ở Hà Lan.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian.

Thông báo chính sách bảo mật này được thay đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 5 năm 2018.

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier
info@rijkzwaan.com

Site by Alsjeblaft!